Študijski krožki so vse pogostejša oblika izobraževanja odraslih, ki sestavljajo skupino 5-12 aktivnih udeležencev in imajo vsaj 5 izobraževalnih srečanj in 25 ur skupnega načrtnega učenja. Srečanja potekajo v demokratičnem vzdušju, vodi pa jih lahko le mentor študijskih krožkov, ki je predtem opravil usposabljanje za mentorja študijskega krožka na Andragoškem centru Slovenije.

Študijski krožki kot najbolj demokratična neformalna oblika učenja, zapolnjujeo vrzel v hitro spreminjajočih se izzivih in potrebah sodobnega časa, katerim se formalne oblike izobraževanja niso sposobne hitro prilagoditi, jim prisluhniti in se odzvati na njih. Pa ne le to; s svojo sproščenostjo in nedefiniranim programom, pa vendar jasnim ciljem delovanja, so študijski krožki tudi ena najprožnejših oblik izobraževanja in delovanja. Udeleženci krožkov enakovredno in tvarno prispevajo v procesu izvajanja ciljev. Izurjen in karizmatični mentor z mehkimi veščinami vodenja skupino usmerja in poskrbi za varno okolje, ustvarja pogoje, da se potenciali posameznika in skupine izražajo v kar največji možni meri. Viri iz okolja so omejeni, človeški potencial pa praktično neizčrpen in to je področje v katerega je smiselno izdatneje vlagati.
Ta oblika izobraževanja, ki prihaja iz skandinavskih dežel deluje v Sloveniji že 26 let.

Translate »