Sodelovanje na natečaju Energy globe award 2018s projektom trajnsotne predelave odpadkov “Odpadki kot priložnost za oblikovalce in arhitekte” s katerim povezujem oblikovalce in arhitekte z bazo odpadnih materialov, ki jih prispevajo podjetja in jim predstavljajo odpadek pri njihovem proizvodnem procesu. Le-te pa namesto na deponije preusmerimo v ponovno uporabo.
http://www.energyglobe.info/
Translate »