Zadnje volitve kažejo na vse nižjo udeležbo in vse večjo apatijo državljanov, vse manjše zaupanje v demokracijo in verjetje, da lahko soodločajo, da ima njihov glas veljavo in moč. Demokracije se moramo šele naučiti, saj smo še mlada država, demokracija pri nas še ni zaživela. Prav tako se moramo naučiti domoljubja, saj smo po čudežu preživeli mali narod prvič v zgodovini dobili svojo državo. Da bomo zares lahko zaživeli svobodno in tako kot se za demokratično in razvito deželo spodobi, se moramo naučiti spoštovati svojo preteklost, vzljubiti svoje korenine, jezik, kulturo, jo ceniti in se postaviti ob bok uveljavljenim narodom in kulturam. Le-to pa je tudi osnova za razvoj demokracije, soodločanja, aktivnega državljanjstva, delovanja v skupnosti, izražanja želja, idej in interesov, spoznanja, da je varno izraziti svojo mnenje in predloge, da je vredno in produktivno, da vsak še tako majhen prispevek šteje.

Srečanja bogatijo predavanja raziskovalca izvorne zgodovine Slovencev Simoan Prosena ter priznane etnologinje in založnice Dušice Kunaver.

Translate »