Vsebina spletne strani

 

Branka Urbanija Design Anthropology Academy s.p. (v nadaljevanju BUDA Academy) svoje spletne strani na naslovu www.buda-academy.org  redno vzdržuje in skrbi za točnost in ažurnost podatkov. Podatki so informativnega značaja, zato BUDA Academy ne prevzema nobene odgovornosti za točnost podatkov ter za kakršno koli škodo, neprijetnosti ali posledice morebitnih napak na spletni strani. BUDA Academy ne prevzema nobene odgovornosti za viruse, ki bi se prenesli preko te spletne strani, za občasno nedelovanje spletne strani in kakršno koli škodo, ki bi nastala zaradi omejenega dostopa do strani.

 

Uvrstitev med prejemnike e-novic

 

BUDA Academy za namene obveščanja (potencialnih) strank pošilja e-novice na elektronske naslove. Na e-novice se lahko prijavite preko spletne strani. Na listo prejemnikov e-novic ste uvrščeni tudi na osnovi telefonske prijave, na podlagi vašega vpisa v Ipis,Pirs, Tis, Gvin, Bizi.si ali podobne podatkovne baze, na podlagi javno objavljenega vašega naslova, na podlagi priporočila, sodelovanja v nagradni igri, izpolnjenega anketnega vprašalnika ter s prijavo ali udeležbo na dogodkih v organizaciji BUDA Academy.

 

 BUDA Academy varuje zasebnost uporabnikov in skrbno hrani in varuje osebne podatke strank ter jih brez privolitve stranke ne posreduje tretji osebi oz. uporabi v druge namene. Ker je internet varnostno ranljiv medij, BUDA Academy ne prevzema nobene odgovornosti za morebiten nepooblaščen dostop do podatkov ali njihovo zlorabo.

Če uporabnik e-novic ne želi več prejemati, se lahko odjavi s klikom na ustrezno povezavo v poslanem e-sporočilu ali zahteva izbris e-naslova iz baze prejemnikov preko e-pošte.

 

Prijave na dogodke in odpovedi

 

Prijavitelj se na katerikoli dogodek BUDA Academy (tečaj, delavnico, krožek ali druge dogodke) prijavi s spletno prijavnico, preko e-pošte ali telefonsko. Prijavitelj jamči, da so sporočeni podatki točni in BUDA Academy dovoljuje ravnanje z njimi po določilih zakona o varovanju osebnih podatkov.

 

S prijavo se prijavitelj obvezujete, da bo poravnal kotizacijo za udeležbo na izobraževanju oz. tečaju po pogojih v ceniku oziroma v ponudbi za posamezno izobraževanje oz. tečaj. To velja tudi, kadar gre za izobraževanja v sklopih, ko udeleženec, kadarkoli po začetku izobraževanja, preneha obiskovati izobraževanje. Pred začetkom izobraževanja lahko udeleženec pisno odpove svojo udeležbo najkasneje pet delovnih dni pred začetkom izobraževanja. Po tem datumu zaračunavamo 30 % kotizacije za administrativne stroške, za neudeležbo brez odjave pa zaračunavamo kotizacijo za celotno izobraževanje. Kotizacija ni prenosljiva na druge termine, druge programe izobraževanj ali druge osebe. Izjemoma pri obračunavanju kotizacije zaradi neudeležbe lahko priznamo zmanjšanje v primeru bolezni ali nesreče udeleženca ali bližnjega člana njegove družine. Taka odpoved izobraževanja je lahko le pisna in z ustreznimi dokazili. V tem primeru zaračunamo 50 € manipulativnih stroškov, stroške gradiva ter sorazmeren delež ur že izvedenega izobraževanja, pretečenih od pričetka do upravičene odpovedi udeležbe.

 

V primeru premajhnega števila prijav ali iz drugih objektivnih razlogov si pridržujemo pravico do odpovedi posameznega izobraževanja ali spremembe terminov ali lokacije, najkasneje 24 ur pred začetkom izobraževanja, brez stroškov odpovedi. Odpoved ali sprememba morata biti podana pisno (lahko tudi preko e-pošte ali SMS sporočila). V primeru odpovedi izobraževanja s strani organizatorja morebitno že vplačano kotizacijo brezobrestno povrnemo v roku štirinajst dni od obvestila o odpovedi.

 

Odgovornost za vsebino

 

Vsi nasveti in mnenja, izraženi  na tej spletni strani, na delavnicah in tečajih v organizaciji BUDA Academy ter gradivih, ki jih prejmejo (potencialni) udeleženci,  v nobenem smislu ne nadomeščajo mnenja medicinske stroke. Če imate telesne ali duševne zdravstvene težave, se pred izvajanjem vadbe ali druge prakse posvetujte z zdravnikom. Vadite na lastno odgovornost.

BUDA Academy in izvajalka tečajev in delavnic ne nosita nobene odgovornosti za posledice, ki bi nastale na podlagi informacij, podanih na njih.

Gradiva, ki ga udeleženci prejmejo na dogodkih v organizaciji BUDA Academy, ni dovoljeno reproducirati ali posredovati brez predhodnega dovoljenja avtorice v nobeni od oblik.

Translate »