NLP je veda o odličnosti NLP pozna povezave med zavednimi in nezavednimi procesi, ki sestavljajo človekov um. NLP ponuja praktične rešitve kako upravljati sebe, svoje mišljenje, vedenje in čustvovanje; kako ustvarjati pri sebi stvari, ki so nam všeč in jih želimo več ter kako spreminjati tiste, ki nam niso. Povsem konkretno, praktično, uporabno. NLP je celovit model komunikacije in osvetljuje povezave med jezikom in dejanji. Kakovost vaše komunikacije oblikuje kakovost vašega življenja. Vsaka celica vašega telesa se usklajuje s tem, kar izrečete, pa najsibodi na glas ali le v mislih. Ustvarjalci NLP-ja so raziskovali in modelirali vedenje in načine razmišljanja ljudi, ki so bili izredno učinkoviti in uspešni pri poslu, v prodaji, terapevtskem delu, športu in osebnem razvoju. Rezultat je pristop, metodologija in zbirka orodij za osebno odličnost, ki so kot bližnjice do uspešnejšega življenja. V nekaj urah se naučite tisto, za kar bi sicer lahko potrebovali tedne, mesece ali leta poskušanja in napak. NLP je izjemno uspešna metoda za doseganje resničnih in trajnih osebnostnih sprememb v najkrajšem možnem času. NLP je zelo stvarna, konkretna in praktična tehnologija uspeha. Vsa ta znanja uporabljamo za gradnjo osebne odličnost na vseh področjih našega življenja. NLP je kompetenčni, mednarodno uveljavljeni trening, ki ga po INLPTA mednarodno uveljavljenih in priznanih standardih izvajajo po vsem svetu. Po tem standardu tudi v naši akademiji izvajamo izobraževanja. Udeleženci prejmejo mednarodno priznani certifikat in zato imajo z enim od NLP certifikatov pogosto prednost pri zaposlitvi ali napredovanju. NLP uporabljajo vodilni v mnogih uspešnih ustvarjalnih okoljih, mnoge znane osebnosti in seveda tisoči povsem običajnih ljudi. Treningi potekajo v skladu s kakovostnimi standardi Mednarodne zveze NLP trenerjev INLPTA (International NLP Trainers Association). INLPTA je mednarodna zveza, pod okriljem katere delujejo NLP trenerji iz več kot 50 držav celega sveta, članica je tudi Slovenija. INLPTA določa standarde in zahteve, s pomočjo katerih vzdržujemo in dosegamo najvišjo kakovost NLP izobraževanj. Pridobitev certifikata za trenerja INLPTA vključuje zahtevno in temeljito izobraževanje ter upoštevanje najvišjih etičnih, profesionalnih in kompetenčnih standardov. V sklopu izobraževalnih programov v naši akademiji izvajamo naslednje certificirane INLPTA programe: - NLP Diploma, NLP Praktik in NLP Mojster Praktik, coach in kareirni coach. Udeleženci po opravljenem programu prejmejo mednarodno priznan certifikat NLP Diploma, NLP Praktik (NLP Certified Practitioner) ali NLP Mojster Praktik (NLP Certified Master-Practitioner).

NLP Diploma:

Je odličen uvod v razumevanje principov NLP-ja. Je uvodni nivo izobraževanj s področja nevrolingvističnega programiranja. Je intenziven 30-urni program. S treningom NLP diploma pridobite:

  • izboljšanje komunikacijskih spretnosti,
  • izboljšanje sposobnosti, da ustvarite, kar želite,
  • gradnja kompetenc za kakovostne odnose,
  • razvoj čustvene inteligence,
  • spoznavanje orodij za motivacijo sebe in drugih,
  • gradnja samozaupanja,
  • ustvarjanje novih vedenj.
NLP Diploma je primerna za vsakogar, ki želi osebnostno rasti, na profesionalnem ali zasebnem področju. Za udeležbo ne potrebujete predznanja. Če delate v poslovnem svetu (vodenje ljudi, prodaja, kadri…), izobraževanju, coachingu, terapiji ali športu, je trening odličen za vas. Znanja boste lahko učinkovito uporabljali tudi v zasebnem življenju – za opolnomočenje sebe ter kakovostne odnose z vašimi bližnjimi. Kot NLP začetnik se lahko udeležite NLP Diplome ali NLP Praktika, saj NLP Diploma tematsko zajema prvi modul NLP Praktika.
NLP Praktik je primeren za vse, ki želite prevzeti kontrolo nad svojim življenjem, iščete uspeh na kariernem področju, uresničiti vaše sposobnosti (tudi tiste, ki se jih še ne zavedate), spoznati tehnike ustvarjanja sprememb pri sebi in drugih, izboljšati spretnosti komuniciranja, se premakniti iz mrtve točke na vaši življenjski poti, odpraviti stare vzorce vedenja in ustvarjati nove, ki vas podpirajo, odkriti nove poglede na življenje. Za udeležbo ne potrebujete predznanja. Če delate v poslovnem svetu (vodenje ljudi, prodaja, kadri…), izobraževanju, coachingu, terapiji ali športu, je trening odličen za vas. Znanja boste lahko učinkovito uporabljali tudi v zasebnem življenju – za opolnomočenje sebe ter kakovostne odnose z vašimi bližnjimi.
Temelji NLP Komunikacija Povratno spročilo (feedback) Cilji Ciljno vodena komunikacija - orodje za gradnjo in rast dobrih odnosov Čutne zaznave - Uporaba čutov za zajemanje informacij iz okolice in notranje doživljanje Kako si ustvarjamo resničnost Moč jezika Notranji viri Zaznavni položaji Nevrološke ravni osebnosti Sidranje Organizacija informacij Strategije in vedenje Modeliranje Tehnika Ustvarjalec novega vedenja (NBG) Upravljanje notranjih stanj Sedanje in želeno stanje Časovna črta (time line) Vrednote in prepričanja Naš um - zavedni in nezavedni um Jezikovni modeli
Program za mojstrstvo v osebni in profesionalni odličnosti! NLP Mojster Praktik poglablja znanja in veščine, ki ste jih pridobili na Praktiku. Še globlji osebnostni in profesionalni razvoj pa boste dosegli tudi z novimi orodji in modeli razumevanja našega ravnanja. To so naprednejše tehnike in metode z močnim učinkom. NLP Praktik je usmerjen predvsem v delo na sebi, medtem ko NLP Mojster Praktik širi pogled navzven. Vsebine so usmerjene v pridobivanje veščin za uporabo v odnosih z drugimi in posredovanje drugim. Teme Mojstra Praktika so tako tudi razumevanje razvojnih stopenj organizacije in družbe, javno nastopanje in timsko delo. Poleg treningov NLP Mojster Praktik zajema tudi približno 30 ur samostojnega oz. timskega dela. V manjšem timu boste izvedli projekt, ki vam bo prinesel pomembna učenja o dinamiki tima in vašem delovanju v njem.
Upravljanje z osebnimi viri Vizije in cilji, Ciljni okvir in oblikovanje ciljev SMART, razvoj in loščenje ciljev Delo s časovno črto Časovna črta, njena organiziranost in delo z njo, spreminjanje časovne črte Podmodalnosti, jezikovni vzorci in čas Terapija s časovno črto: Tehniki Ponovno vtisnjenje (Reimprinting) in nevtralizacija slabih odločitev (Decision Destroyer) Tehnika povezovanja delov osebnosti, ki ustvarjajo notranja nasprotja (Visual squash) Delo s fobijami, Hitra fobijska tehnika Timsko delo Osnove timov, vloge v timu, stopnje v razvoju tima in njihovo upravljanje, vodenje tima Nastopanje pred ljudmi Komunikacijski model za predstavitve (4-MAT), učni stili, načini vedenja pri komuniciranju (kategorije Satir), uporaba pripomočkov, miselni vzorci, vizualizacija Delo z vrednotami in Gravesov model sistema vrednot Psihološki model, ki skozi 8 razvojnih stopenj vrednot posameznika, organizacije in družbe razlaga strategije reševanja problemov. Jezikovne spretnosti in jezikovni vzorci Metaprogrami Modeliranje, metodologija in postopki Tehnike in pristopi ustvarjalnega razmišljanja Napredna uporaba transa
Translate »