Odprti forumi in strokovna konferneca Odprte akademije za inovativni turizem

Začetek

08:00

9. junij, 2018

Konec

17:00

9. junij, 2018

Naslov

Cesta bratstva in enotnosti 28, 8330 Metlika

Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu v sodelovanju Z Visoko šolo za upravljanje podeželja
GRM Novo mesto, Termami Krka d.o.o., Grmom Novo mesto – centrom biotehnike in turizma, Kompasom
Novo mesto d.o.o. in Turistično informacijskim centrom Novo mesto izvaja projekt Odprta akademija za
inovativni turizem, ki nastaja v okviru uresničevanja ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS
Dolenjska in Bela krajina 2014 – 2020. V pomladnem obdobju so po območju Dolenjske in Bele krajine
potekale ustvarjalnice inovativnega turizma z odličnimi strokovnjaki in akademiki, ki so bile dobro obiskane
in odmevne, na katerih so udeleženci pridobili nova znanja za razvoj lastnih podjetniških dejavnosti.

Ob zaključku vas prijazno vabimo na sklepno dejanje, ki bo v soboto, 9. 6. 2018 v Hotelu Bela krajina v
Metliki, kjer vam bomo predstavili inovativne produkte in nove vsebine iz področja turizma po programu:

8.30-9.00 REGISTRACIJA UDELEŽENCEV IN DOBRODOŠLICA

9.00-12.30 ODPRTI FORUMI INOVATIVNEGA TURIZMA
Odprli bomo forume inovativnega turizma na temo Organizacija atraktivne prireditve, Oblikovanje in
predstavitev privlačne zgodbe, Vzpostavitev dodatne in dopolnilne dejavnosti na podeželju ter Umetnost
sožitja vin in kulinarike, kjer bodo udeleženci ustvarjalnic predstavili nove turistične produkte. Animatorji
forumov bodo Lucija Kuntarič, doc. dr. Julij Nemanič, doc. dr. Marija Turnšek Mikačić in Vesna Hrovat.

12.30-13.30 POGOSTITEV »DOLENJSKO-BELOKRANJSKI SPREHOD SKOZI POMLADNO KULINARIKO IN VINA«
TER DRAGOCENI TRENUTKI MREŽENJA

13.30-15.30 STROKOVNA KONFERENCA ODPRTE USTVARJALNICE ZA INOVATIVNI TURIZEM
Na strokovni konferenci na temo Odprte ustvarjalnice za inovativni turizem bodo sodelovali prof. dr. Boris
Bukovec, zasl. prof. ddr. Marija Ovsenik, mag. Marjan Hribar in Verica Marušič, ki bodo posredovali
najnovejša dognanja iz sveta turizma.

15.30-17.00 SLOVESNA PODELITEV CERTIFIKATOV IZ USTVARJALNIC INOVATIVNEGA TURIZMA IN
ZAKLJUČKI ODPRTE AKADEMIJE ZA INOVATIVNI TURIZEM PARTNERJEV V PROJEKTU
Aktivnim udeležencem ustvarjalnic, ki so ustrezno izdelali ustvarjalno nalogo ter predstavili inovativni
turistični produkt, bodo podeljeni certifikati. Vtise ob zaključku ustvarjalnic bodo predstavili tudi partnerji v
projektu prof. dr. Boris Bukovec, doc. dr. Jože Podgoršek, Simona Mele, Tone Hrovat in Mateja Šafar.

Prijazno vabljeni, da se dogodka, ki ga bo moderirala doc. dr. Lea-Marija Colarič-Jakše, udeležite v čim
večjem številu in s sabo pripeljete tudi tiste, za katere menite, da bi jih tematika zanimala – DOŽIVETO IN
PESTRO BO, POSKRBLJENO ZA VSE OKUSE IN VSA ČUTILA …

Kdo bo z nami?

Pustite Odgovor