Korenine moje domovine v Kranju

Začetek

18:30

22. maja, 2023

Konec

20:30

22. maja, 2023

Naslov

LUK medgeneracijski center Kranj, Cesta talcev 7, Kranj

Enota študijskega krožka Etno – Fletno v Kranju organizira predvajanje filma Korenine moje domovine s pogovornim delom v LUK – MC Kranj.

Kot neodvisna civilna pobuda želimo v okviru ŠK s pretežno lastnimi silami, znanji in zanimanjem, prispevati k ozaveščanju in promociji novih spoznanj o naših koreninah, k promociji samoniklih raziskovalnih entuziastov, ki že desetletja opozarjajo, da obstoje mnogi dokazi o tem, da smo potomci ene najstarejših kultur v evropskem prostoru.

Z usmeritvijo na proučevanje dediščine Karnov in zgodovinske pojavnosti Karniole, želimo prispevati k novim zornim kotom razvoja etnije Slovenov kot predhodnikov našega bivanjskega prostora.

Predvsem želimo prispevati, da bi vse generacije, še posebej mladi, ozavestili naše vrednote, običaje, legende in korenine našega jezika. Prispevati želimo k njihovemu oživljanju in promociji.

Pri tem bomo izhajali iz bogatih pisnih in ustnih virov, ki so jih odkrili mnogi samonikli raziskovalci zgodovine tega prostora.

Gostje pogovornega dela večera so: prof. dr. Anton Perdih, Simon Prosen in Branka Urbanija.

Dogodek bosta vodili in povezovali Zdenka Bokal in Zdenka Marija Kovač

Predvajanje in celotni dogodek je brezplačen, zaželjeni pa so prostovoljni prispevki.

Pustite Odgovor

Translate »