Programi za zdrav življenjski slog:
– Pohodništvo, romanja , potovanja za kulturno bogatenje, dvig zavesti in duhovni preporod
– Vikend programi celostnega zdravja
– Delavnice in izobraževalni programi s področja barvne terapije in prostorske senzorike
– Skupina za dvig kvalitete bivanja in odnosov

Branka Urbanija vodi skupino za kvaliteto odnosov in življenja.
V delo s skupino vključuje nekatere elemente socialno andragoške metode po vzoru dr. Janeza Ruglja (biblioterapija, tek, terapevtsko pisanje, postenje, vključenost v skupino,…) v povezavi s spoznanji in dognanji znanstvene discipline Neurolingvističnega programiranja ter coachinga.
Mnogotera družinska okolja niso spodbudna za razvoj osebnosti in ne zadovoljijo vseh potreb človeka, ga ne opremijo za življenje, nemalokrat so celo škodljiva za posameznega družinskega člana. Skupina posamezniku, ki redno obiskuje srečanja in izpolnjuje zahteve nudi varno okolje, mu omogoča osebnsotni razvoj, uvide svojih omejitev in podporo pri osebnostni rasti, preseganju le-teh do te mere, da svobodneje izbira strategije, vedenja, razvije vzorce in svoj potencial, se uredi kot posameznik, se tvarno vključuje v družbo, živi zadovoljujoče in korektne odnose v zasebni kot tudi širši družbeni sferi.
Vključitev in delo v skupini v nobenem smislu ne nadomešča terapevtsko zdravljenje. Če imate telesne ali duševne zdravstvene težave, se pred izvajanjem vadbe NLP tehnik ali druge prakse posvetujte z zdravnikom. Vadite na lastno odgovornost.
Skupina se sestaja enkrat tedensko.

Translate »